19340803 - En raritet som fornsalen går miste om.

En raritet som fornsalen går miste om.

Vid Medebys i Lye socken hittades nyligen en fingerring av guld, vilken riksantikvarien nu beslutat inlösa för statens historiska museums räkning. Styrelsen för Gotlands fornsal har begärt att få inlösa fyndet, men då ringen är utan motstycke bland historiska museets samlingar, har riksantikvarien icke kunnat tillmätesgå denna önskan. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Augusti 1934
N:r 178