19340804 - Uppskov med en lärarinnetjänsts tillsättande.

Uppskov med en lärarinnetjänsts tillsättande.

Skolöverstyrelsen har medgivit, att den nyinrättade småskollärarinnetjänsten vid folkskolan i Halls skoldistrikt må t. v. intill utgången av läsåret 1935-1986 uppehållas med e. o. lärarinna. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Augusti 1934
N:r 179