19340804 - De medeltida stämningsstunderna i Helgeands ruin

De medeltida stämningsstunderna i Helgeands ruin

upprepas då och då. I går afton hade sålunda anordnats en välbesökt sådan stund, varvid de finska esperantisterna bl. a. talrikt närvoro. En ny stämningsstund gives på söndag, närmast för deltagarna i Samfundets för hembygdsvård årsmöte, men även i mån av utrymme öppen för allmänheten. Medverkande äro som bekant fru Beer och direktör Mehler.Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Augusti 1934
N:r 179