19340806 - I här fört handelsregister

I här fört handelsregister

hava nedannämnda dagar intagits följande anmälningar, nämligen:
den 14 iuli 1934 att den av John Erik Jacobsson i Burs socken med filial i Stenkyrka socken under firma J. E. Jacobsson drivna rörelsen upphört:
samt att John Erik Jacobsson ämnar i Stenkyrka socken, postadress Stenkyrka, idka handelsrörelse under firma L. E. Jacobsson;
den 24 juli 1934 att Lilly Johanna Wiktoria Karlsson ämnar i Ardre socken, postadress Ljugarn, idka handelsrörelse under firma Lilly Carlsson, Ljugarn;
den 30 juli 1934 att Ehrenfrid Viktor Karlström och Bertil Amandus Karlsström ämna i Havdhems socken, postadress Havdhem, i bolag idka skrädderi- och handelsrörelse under firma Bröderas Karlström.
Visby i landskansliet den 8 augusti 1934.
Länsstyrelsen.Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 Augusti 1934
N:r 180