19340806 - Det stora Tannenbergsmonumentet

Det stora Tannenbergsmonumentet

i Ostpreusseri där på, tisdag nationella sorgehögtidligheter skola äga rum med anledning av Hindenburgs död.Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 Augusti 1934
N:r 180