19340806 - Samfundet för hembygdsvård

Samfundet för hembygdsvård

hade under gårdagen en utflykt i bilar utåt södra Gotland. Resplanen var lagd över Västergarn—Hablingbo—Kattlunds-Mästermyr till Hemse, där lunch intogs på hotellet. Därefter gick färden förbi Stånga kyrka—Lojsta slott—Roma kloster—Follingbo åter till staden. På kvällen blade i Helgeands ruin anordnats en stämningsstund efter sedvlanligt program.
Dagens program har upptagit en utfärd till norra delen av ön, varvid routen upptagit Stenkyrka—Kappelshamn—Fleringe—Bungemuseet, vilket sistnämda demonstrerades av instendenten Th. Erlandsson. Lunch intogs därefter på Fårösunds hotell och hemvägen går över Kylley—Tingstäde—Bro—Stora Hästnäs åter till staden.
Mötet avslutas i afton i samband med en gemensam middag å Stadshotellet.Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 Augusti 1934
N:r 180