angfartyget_gotland-1868.jpg

19341201 - Till barnmorsketjänsten

Till barnmorsketjänsten

i Gammelgarn ha två, sökande anmält sig.Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 December 1934
N:r 281