19341201 - Landsbygden. Vallstena.

Landsbygden. Vallstena.

VALLSTENA., 29 nov.
Bara skytteförening höll söndagen den 25 :nov. avslutningshögtid för årets skjutningar. Dagen inleddes med tävling om vandringspriset i gruppskjutning, vilken hölls i trakten av skjutbanan där samling skedde kl. 10. Efter verkställd gruppering medelst lottning ginge de åtta fyramannagrupperna i striden med växlande framgång.
Vid sjutiden på kvällen samlades åter skyttarna med anhöriga och vänner till ett festligt samkväm hos föreningens sekr. Gunnar Sandström, Bjärge i Vallstena, där syföreningens medlemmar välkomnade skyttarna med ett rykande kaffebord. Efter kaffet blev det dans och sedan denna pågått en stund, förrättades prisutdelning av en del under året inom föreningen förvärvade vandringspris, medaljer, pokaler och penningpris. Mästerskyttarnas vandringspris tilldelades Emil Pettersson, vandringpris i skjutning på 500 m. Ivar Wigström samt vandringspriaet i dagens tävling O. Gottbergs grupp. Bara skytteförenings silvermedalj tilldelades E. Pettersson, samma medalj i brons erhöllo I. Wigström, G. Sandström och H. Björklund.
Efter prisutdelningen föredrog ordf. en rimkrönika över vad som tingat inom föreningen under det gångna året, ooh slutade med ett leve för konung och fosterland. Därefter överlämnade herr L. O. Hellgren till föreningen ett av hedersledamöterna skänkt vandringspris i stående skjutning. Sedan hedersledamöterna vederbörligen avtackats för den ståtliga gåvan vidtog dansen och lekarna på nytt, dock snart avbrutna av ett par till »gammel folk» utklädda medlemmar, vilka i versifierad form på gutamål gåvo en hel del av medlemmarna både ros och ris för vad de under året uträttat, till odelad för de församlade, vilka uttryckte sin tillfredsställelse i kraftiga applåder och hurrarop. Festen avslöts med tesupé och sedan man gemensamt sjungit »Du gamla,
du fria» skiljdes man åt med ett hjärtligt tack till alla, som på ett eller annat sätt bidragit till den trevliga festen.Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 December 1934
N:r 281