5049.jpg

19341203 - Skogsauktion

Skogsauktion

hålles tisdagen den 11 dec. 1934 kl. 1 e. m. i Hejnum kommunalrum, då utstämplad skog å Hejnum eckl. lönebost. kommer att försäljas i 2 poster om respektive 260 och 350 kbm. ber. f. m. Posterna äro belägna intill varandra. Köpare, som ställer vederhäftig borgen, erhåller betalningsanstånd till den 1 juli, 1935. Prövningsrätt förbehålles. Övriga villkor kungöres vid auktionen. Visning av skogen sker auktionsdagen med samling vid. Hejnum kyrka kl. 10 f. m. Stämplingslängder finnas hos kyrkoherde Axel Klint, Källunge, tel. Källunge 1; lantbrukaren Arvid Björkegren, Rings i Hejnum, och kronojägaren Holger Olsson, Persgatan 5, Visby, tel. 1489.
Pastoratskyrkorådet.Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 December 1934
N:r 282