19341203 - Epidemirapporten.

Epidemirapporten.

Under senare hälften av novembers månad har inträffat ett fall av barnförlamning i Visby, vidare 6 fall av nervfeber, därav 2 i Björke, 3 i Roma och i Bara, samt 6 fall av scharlakansfeber, alla i Klinte.Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 December 1934
N:r 282