19341203 - Gotlands gille i Visby

Gotlands gille i Visby

firade på lördagen sin högtidsdag å Stadshotellet härstädes.
Sedan disponent Svante Wikström undanbett sig återval som ordförande i gillet, utsågs till hans efterträdare direktör Fritz Frigren. Till vice ordförande efter denne nyvaldes trädgårdsdirektör E. G. Granström och till skattmästare efter bankkamrer Ant. Pettersson, som undanbett sig återval, handlanden Gottfrid Johansson. Sekreteraren, bankkassör Vilh. Lundgren, omvaldes liksom revisorerna, redaktör Gust. Svedman och direktör Hj. Medeen, och deras suppleant, handlanden Carl Westring.
Gillet beslöt att anslå till hemmat för Pauvees honteux 50 kr., till barn- och upptagningshemmet i Visby 50 kr. samt till slumverksamheten 50 kr.
Ordföranden framförde också till bankkamrer Ant. Pettersson, som nu lämnar skattmästaresysslan efter att hava innehaft denna sedan år 1899 eller i 35 år, ett tack för hans mångåriga arbete i gillet.
Efter förhandlingarnas slut intogs gemensam supé.Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 December 1934
N:r 282