19341203 - En trevlig adventsfest

En trevlig adventsfest

var i går eftermiddag anordnad på Fristad av Visby kyrkliga ungdomsförening. Pensionärerna bjödos först på kaffe i matsalen, där medlemmar av ungdomsföreningen underhöllo med sång. Sedan samlades man i kyrksalen till gudstjänst. Pastor Hoffman predikade aver dagens aftonsångstext, och altartjänst förrättades av pastor Öberg. Till sist besöktes sjuksalarna, där flera adventpsalmer och sånger sjöngos för de pensionärer, som ej kunnat vara med under gudstjänsten.Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 December 1934
N:r 282