19341203 - Visby Segelsällskap

Visby Segelsällskap

hade på lördagskvällen ordinarie höstmöte å stadshotellet under konsul Nils Fribergs ordförandeskap Till revisorer omvaldes där vid f. bankkamrer Ant. Pettersson och handlanden Leo Wennberg med tullkontorist John Ahlberg som suppleant. Ifråga om det av K. S. S. S. planerade seglartinget i Fårösund i juli månad nästa år, erhöll styrelsen i, uppdrag att å sällskapets vägnar länk na den medverkan som är möjlig för tingets realiserande.
Sällskapet är nu, enligt vad som meddelades vid sammanträdet, skuldfritt, sedan resterande summa å lånet för klubbhuset i höst inlösts. Sällskapet utsåg tullkontorist John Ahlberg till vice värd för klubbhuset.
Årets utlottningsbåt hade lämnat en vinst av kr. 227:63, och sällskapet beslöt att även 1935 söka tillstånd till utlottning av en segelbåt. För att verkställa utredning rörande typ och kostnader etc. tillsattes en kommitté, bestående av hrr J. P. Eklund, A. Harding, Emil Olsson, E. Antonsson och Gösta Hellström, vilken kommitté erhöll befogenhet att i samråd med styrelsen beställa båten.
Sällskapet beslöt att i likhet med. i år anordna en vinterfest med damer i februari. Till kommitterade utsågos hrr Emil Olsson, Karl Andersson, E. Antonsson och Gösta Olsson.
Efter sammanträdet vidtog ett gemytligt samkväm och intogs en föraträfflig supé, av vilken hotellet hade all heder.Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 December 1934
N:r 282