texaco-80-talet.jpg

19341203 - Landsbygden. Akebäck.

Landsbygden.

AKEBÄCK, 3 dec.
Adventssönda.gen högtidlighölls i Akebäcks kyrka med en aftongudstiänst kl. 8 e. m., till vilken samlats ovanligt mycket folk, mer än de ordinarie sittplatserna kunde rymma. Det var egentligen en vanlig högmässa, men den fick sin särskilt högtidliga prägel därigenom, att Follingbo-Akebäck kyrkokör — namnet är visst nytt för dagen — bidrog med trenne adventssånger, före ingångspsalmen »Gören portarna höga» av Widén, efter tron »Dotter Sion» med damtrio, vars fruarna Coldemo, Sanden och Endrell förtjänstfullt svarade för sopranen, mezzoarpranen och altstämman. Kyrkoherden predikade väckande över dagens högmässotext och adventens budskap och därefter siöng kören Vogels »Hosianna» med ackompanjemang av Hans Endrell, Akebäck. Organisten i Follingbo, fröken Vilna Gahnström, ledde kören och spelade kyrkans orgel.
En extra högtidsanledning Var också, att i den vackra kyrkan för första gången lyste en i tornvalvet nyuppsatt luskrona. Sedan värmeledningens tillkomst har det visat sig svårt att bibehålla de gamla bänkljusen, enär värmedraget kommit dem att rinna alltför mycket, och belysningen i kyrkan behövde därför kompletteras med en ljuskrona ytterligare. Den stilresa kronan hade levererats av gelbgjutare G. T. Jakobsson, Visby. Eter gudstjänstens slut berörde kyrkoherde Ruhr detta kyrkans nyförvärv i ett tal från koret, och tackade därvid å Akebäck kyrkas vägnar församlingen och dess kyrkoråd för dess kärlek och alltid levande intresse för den gamla församlingskyrkan, vilket förut tagit sig så många vackra uttryck i bl. a. kyrkans restauration för något år sedan och nu tillblivelsen av denna nya ljuskrona, som verkligen både lyste bra och prydde sin plats i tornvalvet.
Alla hade säkert en känsla av att den största hötiden julen börjar nalkas och att dess beredelsetid, adventen, fick en kyrkligt högtidlig inledning i Akebäck.Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 December 1934
N:r 282