040528-tindtadebadplats.jpg

19341204 - Norra häradets kreatursförsäkringsförening.

Norra häradets kreatursförsäkringsförening.

Styrelsen för Gotlands norra härads kreatursförsäkringsföreningsförening hade i går ordinarie sammanträde å Stadshotellet härstädes under folkskollärare K. A. Halls ordförandeskap. Vid sammanträdet beviljades brandskadeersättning åt sex personer med ett sammanlagt belopp av 182 kr., vilketomedelbart skall utbetalas av tillgängliga medel. Uppbörd redovisades från samtliga ting och återstoden av denna deponerades i bank.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 December 1934
N:r 283