19341204 - Hjärtligt hyllad på 90-årsdagen

Hjärtligt hyllad på 90-årsdagen

blev i går f. d. folkskolläraren C. N. Laurin i Öja. Denne hade undanbett sig presenter på bemärkelsedagen, men så, fick han i stället mottaga en så mycket ståtligare skörd av blomsterhyllningar. På förmiddagen uppvaktade kyrkorådet med v. pastor Fr Terneus i spetsen och skolrådet med kyrkoherde K. P. A. Österberg som talesman. riven många enskilda bringade honom sin hyllning och ett betydande antal telegram anlände.
Med anledning av 90-årsdagen överlämnade hr Laurin till Öja kyrka en gåva av 1,000 kr., vilka enligt donators önskan skulle användas för kyrkans förskönande.
På eftermiddagen hade han inbjudit ett 65-tal personer till middag å hotell Karlshäll, varvid han blev ytterligare hyllad. Sålunda talade hans son; f. riksdagsman Harald Laurin, och flera representanter för kommunen uttalade sockenbornas tack till den gamle veteranen.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 December 1934
N:r 283