19341204 - På sin 60-årsdag

På sin 60-årsdag

fick majoren L. A. Runeborg härstädes mottaga uppvaktningar och lyckönskningar i rikt mått. Sålunda uppvaktade en deputation, bestående av kårchefen och regementskvartermästaren vid infanterikåren, vilken framförde lyckönskningar från kåren. Från officerskåren med damer överlämnades en linskrona. Även från många enskilda vänner och kamrater anlände under dagen lyckönskningar i skiftande former. Sålunda blev blomsterskörden riklig och även antalet telegram blev stort.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 December 1934
N:r 283