19341204 - Visby inbördes förenade sjuk- och begravningskassa

Visby inbördes förenade sjuk- och begravningskassa

hade i går sammanträde för att utse likvidatorer, varvid utsågos mästerlotsen K. V. Dahlbeck och slöjdlärare John Persson, av vilka den föratnämda är firmans tecknare. Klassan har förut beslutset uppgå i deal erkända sjukkassan beträffande sjukförsäkringen samt i Ålderdomsförbundets understödsförening för begravningshjälp.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 December 1934
N:r 283