5049.jpg

19341204 - Temperatur och lufttryck

Temperatur och lufttryck
i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 18 midd.

  Termometer Barometer
kl. 2 e. m. + 5,3 757,0
kl. 4 e. m. + 5,9 757,0
kl. 6 e. m. + 5,1 757,0
kl. 8 e. m. + 4,5 757,0
kl. 10 e. m. + 4,4 757,0
kl. 12 midnatt + 4,3 757,0
kl. 2 f. m. + 3,5 757,1
kl. 4 f. m. + 3,4 757,3
kl. 6 f. m. + 3,2 757,7
kl. 8 f. m. + 3,3 758,0
kl. 10 f. m. + 3,7 758,0
kl. 12 middag + 4,5 758,0


Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 December 1934
N:r 283