19341204 - Passagerarelista.

Passagerarelista.

Med VISBY från Nynåshamn den 4 dec.: häradshövd. Pfeiffer, läroverksadj. Hagström, trafikchef Nyberg, sekr. Bolling, köpman Grankvist, herrar Svärdson, Petterson, Andrén, Klingvall, Pettersson, fru Högstadius, fröknar Claudelin, Hagberg, Eriksson.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 December 1934
N:r 283