19341205 - Arbetslösheten.

Arbetslösheten.

Hellvi sockens arbetelöshetskommitté rapporterar till arbetslösbetskommissionen, att en arbetslös fanns anmäld inom socknen vid såväl senaste som föregående månadsskiftet. (H. B.)Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1934
N:r 284