19341205 - Klintehamn.

Klintehamn.

Den 5 dec.
På sin 50-årsdag
i går blev folkskolläraren David Rosvall vid kyrkolan föremål för varma och omfattande hyllningar. Tidigt på morgonen hyllades han med sång av kyrkokören, som ävenledes överlämnade blommor. Vidare uppvaktades han av kyrkorådet och skolstyrelsen samt av vänner inom församlingen och Gotlands organistförening samt av sina skolelever. Han fick därvid mottaga kontanter, minnesgåvar Dch blommor. Under aftonen gav fru och hr Rosvall supé för ett nittiotal personer. Därvid hyllades jubilaren med sång och tal. En hel del telegram anlände under dagens lopp.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1934
N:r 284