19341206 - Död. Vendela Larsson.

Vår kära moder Änkefru Vendela Larsson avled lugnt och stilla torsdagen den 6 dec. kl. 8,15 f. m. i sitt 90 levnadsår, djupt sörjd och saknad av oss, barnbarn, barnbarnsbarn, släkt och vänner.
Visby den 6 december 1934.
Barnen.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 December 1934
N:r 285