19341206 - Tack. HILDA BERGSTRÖM.

För allt dat varma deltagandet i vår djupa sorg, samt för den rika, vackra blomstergarden vid vår älskada makes och moders, HILDA BERGSTRÖM, bår, bringa vi härmed alls och envar vårt djupt kända tack.
Roma den 6 dec. 1934.
JACOB BERGSTRÖM.
BARNEN.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 December 1934
N:r 285