19341206 - Kvarnrörelsen

Kvarnrörelsen

i mjölkvarnen vid Kopparsvik är nu åter igångsatt, sedan nya maskiner inmonterats och modärniseringar utförts. Modärniseringen omfattar även inrättandet av ett kvarnlaboratorium, varför vi kunna garantera våra kunder en jämn oeh verkligt förstklassig produkt till absolut lägsta pris.
Kvarnbil ombesörjer alla transporter.
Ring och vi hämta. Teleton 104.
Gamla Kopparsviks Kvarn.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 December 1934
N:r 285