19341206 - Auktion.

Auktion.

Onsdagen den 12 december 1934 kl. 10 f. m. låta sterbhusdeläg. efter avlidne klockaren Anton Pettersson, Stenarve, Eksta, försälja följande lösegendom såsom: antik soffa, sängar, bord, kommod, skänk, 1 väggklocka, 1 hänglampa, kaffeserviser, glas o. porslin, baljor, bursnar, köttina, div. handredskap, kantskog, bräder, 1 kostymtyg samt den avlidnes gångkläder m. m., m. m.
Anstånd med vanligt äganderättsförbehåll för godkände köpare till den 1 juni 1935.
Eksta, den 5 dec. 1934.
Josef Alström.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 December 1934
N:r 285