19341206 - Landsbygden. Västkinde.

Landsbygden.

VÄSTKINDE, 5 dec.
Upplåten jakträtt. Domänstyrelsen har — enligt vad som meddelas — för tiden t. o. m. den 15 maj 1937 till hr K. F. Högberg, Vies, upplåtit kronans jakträtt på kronoparken Björkome.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 December 1934
N:r 285