19341206 - Rättegångssaker.

Rättegångssaker.
Visby rådhusrätt.

Det ärekränkningsmål
som anhängiggjorts av en trafikbilägare mot gotlands läns trafikbilägareförenings ordförande och vice sekreterare, blev i dag avskrivet, då kärandan förklarade sig icke ämna fullfölja målet.

Två cyklister,
som efter mörkrets inbrott färdats utan lykta, fingo böta 10 kr. vardera.

Två fyllerister
bötade sammanlagt 30 kr., varjämte den ene fick erlägga ytterligare 25 kr. för oljud.

För djurplågeri
fick en lantbrukare böta 5 dagsböter á 4 kr. Han hade sänt fyra grisar till fastlandet i en allt för trång låda.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 December 1934
N:r 285