19341207 - Arbetslösheten.

Arbetslösheten.

Antalet anmälda arbetslösa vid senaste månadsskiftet äro för Fårö. socken 4 mot för en månad sedan 0, samt för Ruta socken resp. 5 och 6, medan däremot Boge, Ekeby, Follingbo, Hangvars och Sanda socknar ej hade någon arbetslös anmäld vid någotdera tillfället. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 December 1934
N:r 286