19341207 - Fornlämningen får ännu ej borttagas.

Fornlämningen får ännu ej borttagas.

Riksantikvarien har behandlat av lantbrukaren John Karlström i Koparve, Rute, gjord ansökan att få borttaga en förmodad fornlämning i en honom tillhörig åker. Som svar moddelar riksantikvarien, att någon undersökning av den förmodade fornlämningen på grund av ogynnsam väderlek icke kan äga rum denna årstid, men att riksantikvarien har för avsikt att på våren eller försommaren nästa år låta en tjänsteman besöka platsen. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 December 1934
N:r 286