19341208 - L. Larsson

L. Larsson
Drottensgatan 1. Tel. 918.Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1934
N:r 287