19341208 - Reseanslag i Källunge pastorat.

Reseanslag i Källunge pastorat.

Kammarkollegium föreslår k. m:t förordna, att lagen om reseanslag åt vissa präster i nyreglerade pastorat skall för kyrkoherden i Källunge pastorat träda i tillämpning den 1 maj 1935. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1934
N:r 287