19341208 - Högre folkskolorna.

Högre folkskolorna.

K. m:t har förklarat fil. mag. Manne Mohlin i Slits behörig att söka och inneha ord. ämneslärarbefattning vid högre folkskola. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1934
N:r 287