19341208 - Pension från statsverket?

Pension från statsverket?

Skomakaren Bernh. Kahlbom i Tingstäde anhåller hos k. m:t om pension från statsverket. Han har varit fast anställd vid förutvarande Gotlands infanteriregemente åren 1897-1903 och som skomakeriarbetare vid regementet åren 1903-1919. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1934
N:r 287