19341208 - Passagerarelista.

Passagerarelista.

Med DROTTEN från Stockholm och Nynäshamn den 8 dec.: dir. Falk, ing. Lindsjö, herrar Ahlgren med fru, Andersson, Söderberg, Lundberg, Idevall, Kristiansson, landshövdingskan Rodhe, fruar Tingvall, Nilsson, fröknar Hellberg, Krusell, Sandström, Munthe, Laving, Persson, Idevall.Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1934
N:r 287