19341210 - Hemse.

Hemse.

Julskyltningen i Hemse
var i år ovanligt väl förberedd och arrangerad och affärsmännen hade lagt ned både arbete och kostnader för att åstadkomma ett gott resultat. Detta lände också till all heder. Även julgranen, som rests genom affärsminnens försorgs spred sin glans över denna julens förelöpare.
Ett mindre tilltalande intermezzo vållade mycken uppmärksamhet bland de talrika åskådarne, i det en överfriskad person ställde till med en massa upptåg, innan han omhändertogs av ordningsmakten.Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 December 1934
N:r 288