19341213 - Död. Maria Karlsson.

Vår kära uppoffrande mor och farmor Maria Karlsson har i dag, i sitt 88 levnadsår, gått hem till Gud, i tacksamt minne bevarad av oss.
Enbjenne i Hogrän d. 13 dec. 1934.
Anna och Karl Karlsson.
Agda och Oscar Karlsson.
Barnbarnen.

Kristus mitt liv, döden min vinning.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 December 1934
N:r 291