19341213 - Om tuberkulosen

Om tuberkulosen

föreläser Gotlands läns dispensär fröken Eva Holm här i Visby och på landsbygden under årets sista veckor. Behovet av upplysning rörande denna sjukdom är större än man tror, och för att reda ut begreppen och i någon mån skingra fördom och okunnighet, som ännu mångenstädes råder beträffande tuberkulosens karaktär och behandling, föreläser fröken Holm här i Visby dels om söndag middag å Reginabiografen kl. 2, dels på torsdag den 20 å Hansabio. Föredrag med filmförevisning hållas vidare i Fårösund den 17, Rute den 18, Hemse den 19, Slite den 27 och Klintehamn den 29 dec. På samtliga platser visas också en av Svenska nationalföreningen mot tuberkulos framställd propagandafilm. Inträdet är överallt fritt.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 December 1934
N:r 291