19341214 - Gotlands Hypoteksförening

Gotlands Hypoteksförening

låter genom offentlig auktion, som, förrättas i Hypoteksföreningens lokal i Visby onsdagen den 19 desember 1934 kl. 1 e. m., till försäljning utbjuda Ihre gård i Hangvars socken med tillhörande kvars.
Egendomen utbjuds såväl i mindre lotter som i sin helhet.
Köpevillkoren ock andra upplysningas lämnas vid auktionstillfället
Prövningsrätt förbehåller.
Gotlands Hypoteksförening.Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 December 1934
N:r 292