19341214 - Södervärns kyrkliga syförening

Södervärns kyrkliga syförening

anordnar i morgon afton sin vanliga försäljning i Södervärns skola. Föreningen arbetar som bekant på att skaffa medel för en samlingslokal å Södervärn och den förtjänar all hiälp och uppmuntran i sina strävanden. Vi hoppas, att detta också kommer till synes vid morgondagens försäljning.Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 December 1934
N:r 292