19341215 - Tack. STURE IDEWALL.

Ett varmt tack till alla, som med kransar och blommor hedrat min make STURE IDEWALLS minna.
AUGUSTA IDEWALL.Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 December 1934
N:r 293