19341215 - Lotsjorden tid Klintehamn.

Lotsjorden tid Klintehamn.

Kammarkollegium har nu hos tegringen anhållit att lotsstyrelsens framställning om upphävande av gällande kontrakt om arrende av Sticklings hemmans åbor av den s. k. lotajorden vid Klintehamn skall överlämnas till kollegium för avgörande.Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 December 1934
N:r 293