19341215 - Rättegångssaker.

Rättegångssaker.
Södra häradsrätten.

(Sluttinget i dag.)

Hembränningsmålet
i Rone avdämdes, varvid Karl Ulmstedt dömdes till 50 dagsböter á 1 kr. samt att utgiva tillverkningskatt med 950 kr. Sonen ansågs ej kunna fällas till ansvar, medan sonhustrun villkorligt fick 30 dagsböter á 1 kr.

Marknadsminnen.
En yngling från Stånga fick för fylleri å stortorsdagen i Hemse böta 20 kr., medan en yngling från Havdhem, som varit i slagsmål med honom fick böta samma belopp samt utgiva i ersättning för utslagna tänder 100 kr. och för sveda och värk 25 kr.

Misshandel
mot en grannkvinna kostade en Gerumsbo 25 kr. i böter och 38, kr. i ersättningar.

Bilmål.
För fylleri vid ratten fick Sigurd Helling, Hemse, böta 25 kr. och för medförande av för många passagerare förarhytten fick en person från Levide utge 20 dagsböter á kr. 1:50.Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 December 1934
N:r 293