19341217 - Auktion i Havdhem.

Auktion i Havdhem.

Torsdagen den 20 december kl. 10 f. m. kommer att hos arrendatorn Axel Pettersson, Antarve i Havdhem, för vederbörandes räkning genom offentlig auktion försäljas: kreatur, 2 st. vallacker i åldern 17 och 22 år 3 st. goda mjölkkor, redskap, arbetsvagn, lastdragare, såningsman skin, slåttermaskin, hAaträfsa,, hästhacka, foder och lasthäck, sättare kultivator, ringvält, slätvält, slätharv, 2 st. vändplogar, spetsplog, selar, par och enbeta, hackelsemaskin, diverse handredskap, ett parti välbärgat klöverhö, höst- och vårsädeshalm, foderbetor m. m.
Anstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 juli 1935.
Havdhem i december 1934.
August Jakobsson.Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 December 1934
N:r 294