19341217 - Gotlänningarna till Saar.

Gotlänningarna till Saar.

Lantförsvarets kommandoexpedition verkställde på lördagen uttagning av de frivilliga, som skulle deltaga i truppsändningen till Star. Antalet kvalificerade anmälda uppgick till 355. Sedan beslut fattats, ett kontingentens styrka skall uppgå till 260 man, uttogs 205 frivilliga.
Från Gotlands infanterikår, där inalles 16 kvalificerade sökande anmält sig, uttogos 7, varav 3 underbefäl och 4 befälselever av studenter och likställda. De uttagna voro furirerna över stat vid kåren Åke Rondahl och Folke Lundqvist samt f. d. korpralen Wilh. Andersson, den senare bosatt i Malmö, befälseleverna Sigfrid Heyner, Stockholm, samt Tage Lund, Karl Gustaf Westberg och Bernt Enström, Visby, samt dessutom i reserv furiren Gösta Ekedahl, Visby.
De antagna härifrån uppreste i går afton till Stockholm, där utrustningen äger rum vid Svea livgarde. Kontingenten kommer att organiseras som 11 och 12 kompaniet vid nämda regemente. Löneförhållandena äro ännu icke fixerade.Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 December 1934
N:r 294