19341217 - Postföring med buss.

Postföring med buss.

Genesalpoststyrelsen har beslutat, att lantbrevbäringen på linjen Västkinde—Lokrume indragas. I stället skall anordnas postföring med buss med en tur, fram och åter, varje söckendag på en 18 km. lång linje Visby—Bro—Lokrume.Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 December 1934
N:r 294