19341217 - Oförändrat anslag till motorfordonsinspektionen.

Oförändrat anslag till motorfordonsinspektionen.

K. m:t har bemyndigat länsstyrelsen i Gotlands län att för bostridande av kostnaderna för fordonsinspektionen och körskoletillsyn under första halvåret 1935 taga i anspråk samma belopp som för innevarande halvår. (H. B.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 December 1934
N:r 294