19341217 - På sin 70-årsdag

På sin 70-årsdag

på lördagen blev f. nämdeman nen John Ericsson, Larsarve i Källunge, föremål för hjärtliga hyllningar. I arla morgonstund väcktes han med gevärssalut från vänner och grannar. Under dagens lopp fick han sedan mottaga uppvaktningar i olika former, varvid han från släkt och vänner som presenter erhöll tvänne fåtöljer m. m. från Gotlands ångverksägarens brandstodsförening ett par kandelabrer av tenn, från Lina tings kreatursförening en silverskål, från Slite—Roma järnvägsaktiebolag en ståtlig blomsteruppsats o. s. v. Under dagen inflöto vidare ett 30-tal telegram och blomsterhyllningarna voro många.
På aftonen samlades ett 60-tal inbjudna till supé vid Larsarve, varvid 70-åringen blev hyllad med tal av kyrkoherde Axel Klint, direktör K. Kyhlberg, agronom Vald. Ericsson m. fl.Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 December 1934
N:r 294