19341218 - Landsbygden. Vallstena.

Landsbygden.

VALLSTENA, 14 dec.
Lucia fest. För att i någon mån motverka den stora tråkigheten på landsbygden, hade. Vallstens hembygdsförening förliden torsdagskväll anordnat en Luciafest i skolan härstädes. Den lilla festtigheten, till vilken även en del utsocknes hade infunnit sig, tog sin början vid 7-tiden på kvällen i den vackert dekorerade församlingssalen.
Sedan de närvarande unisont sjungit »Gotlandssången», framträdda föreningens ordförande och hälsade de närvarande välkomna varefter följde ett par körsånger av Vallstena sångföraning.
Aftonens föredragshållare var folkskoll. Viktor Löfgren, som denna gång talade om Lucia. Det väl framförda föredraget, som belyste en del intressanta förhållanden mottogs av auditoriet med hjärtliga applåder.
Härefter följare den egentliga huvudpunkten i aftonans program, nämligen då Luciatåget med bruden i spetsen skred fram genom salen, för att därunder en kortare stund med omväxlande sång och deklamation unstålla de närvarande.
De olika Luciahymnerna av vilka en del sjöngos tvåstämmigt klingade synnerligen vackert i den dock så fullsatta lokalen, och blev, mycket tack vare de sköna altstämmarna, till en angenäm njutmng för varje musikaliskt öra.
Den obligatoriska kaffepausen vidtog härefter, varunder de närvarande samlades å nedra bottenomkring dukade kaffebord, rika på s. k. Lussekatter och annat tillbehör. Programmat fortsattes senare med att skolbarnen utförde ett flertal körsånger under sin lärares ledning vilket synbarligen även rönte ett livligt uppskattande från publiken.
Som avslutning på aftonens festlighet sjöngs unisont "Du du fria". Dessförinnan framfördel hembygdsföreningens ordförande sitt tack till de närvarande för rised uppmärksamhet, till ds medverkande för deras insats i aftonens underhållning och till föreningens skickliga dekoratör för det stora arbete denne i och med aftonens dekorationer nedlagt för att förhöja trevnaden för de närvarande.
Årets Luciafest, som var besökt av 140-tal personer, var härmed slut. Nettobehållningen av densamma är avsedd att användas för inköp av böcker till det sockenbibliotek Dam föreningen skänkt till Vallstena kommun och som nu under ett års tid varit i verksamhet.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 December 1934
N:r 295