19341218 - Landsbygden. Levede.

Landsbygden.

LEVEDE, 14 dec.
En vällyckad Luciafest hada härvaranoie I. O. G. T.-ungdomsloge anordnat i missionshuset i går kväll men god tillslutning av publik. Som inledning spelada hrr Th. Håkansson och Birger Nilsson ett musikstyck, på fiol under orgelaccompagnemang av fru Larsson. En flicka hälsade alla välkomna och en yngling uppläste en del legender om Luciafirandets ursprung och en antan pojke deklamerade verser i samma anda.
I fortsättningen inträdde Luciabruden, fröken Greta Niklasson, åtföljd av 8 tärnor som sjöngo tillsammans med de övriga sångarna. Ett intressant föredrag hölls av folkskoll, Edvard Kahlström, Roma, om Victor Rydberg, hans diktning och hans levnadshistoria, mottaget med livligt bifall.
De medverkande avtackades till sist av folkskoll. Ivar Larsson i hans avslutningsanförande. Sist sjöngs "Härlig är jorden - -".Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 December 1934
N:r 295